Vinárske potreby

Ponúkame rôznorodé potreby pre vinárov. 

Meracie pomôcky:

Muštomer, liehomer, cukromer, teplomer do vína, korkové aj gumené zátky, umelohmotné aj sklenené kvasné zátky, drevené ventily, hevery.


Prípravky a preparáty na sírenie vína ako Borkén – dvojsiričitan draselný, Sírne knôty, Sírne sviece, disiričitan sodný.

Prípravky na kvasenie: Vínne kvasinky – slúžia na kvasenie muštu a rmutu.

Živná soľ pre vínne kvasinky je komplexné činidlo na maximálne stimulovanie rastu a rozmnožovanie kvasiniek v mušte.  

Kupzit (citran meďnatý) -  preparát založený na báze citranu meďnatého a je určený na elimináciu sulfánových, sírovodíkových aróm a pachutí vo víne.

Prípravky na zníženie kyslosti vína a muštu ako ACIDEX-C (Uhličitan vápenatý CaCO3). 

Prípravok na okyslenie vína ako kyselina vínna potravinárska.

Prípravok na čírenie vína Tukros. 

Ochrana viniča: 

Chrániče proti obhrýzaniu, balzamy na poškodené miesta, taktiež hnojivá na vínnu révu, postreky na ochranu viniča proti chorobám a škodcom.