Vinárske potreby

Ponúkame rôznorodé potreby pre vinárov. 
Meracie pomôcky: Muštomer, liehomer, cukromer, teplomer do vína, korkové aj gumené zátky, umelohmotné aj sklenené kvasné zátky, drevené ventily, hevery.

Prípravky a preparáty na sírenie vína ako Borkén – dvojsiričitan draselný, Sírne knôty, Sírne sviece, Disiričitan sodný.
Prípravky na kvasenie: Vínne kvasinky – slúžia na kvasenie muštu a rmutu.
Živná soľ pre vínne kvasinky je komplexné činidlo na maximálne stimulovanie rastu a rozmnožovanie kvasiniek v mušte.  
Kupzit (citran meďnatý) -  preparát založený na báze citranu meďnatého a je určený na elimináciu sulfánových, sírovodíkových aróm a pachutí vo víne.
Prípravky na zníženie kyslosti vína a muštu ako ACIDEX-C (Uhličitan vápenatý CaCO3). 
Prípravok na okyslenie vína ako Kyselina vínna potravinárska.
Prípravok na čírenie vína Tukros. 

Ochrana viniča:  chrániče proti obhrýzaniu, balzamy na poškodené miesta, taktiež hnojivá na vínnu révu, postreky na ochranu viniča proti chorobám a škodcom.