Proti škodcom

odpudzovače hlodavcov, myší, potkanov, kún, krtkov.

Prípravky na hubenie potkanov a myší - rodenticídy, prípravky proti hmyzu, mravcom a iného nežiadúcim tvorom.